Chuyện kể cho bé

Bố là tàu lửa

Bố là xe hơi

Bố là con ngựa em cưỡi em chơi

Bố là thuyền nan cho em vượt sóng

Bố là sông rộng cho thuyền em bơi

Bố bố là bờ đê cho em nằm ngủ

Bố bố là phi thuyền cho em bay vào không gian

Bố bố là tất cả

Bố ơi bố ơi!

Bố là tất cả

Bố ơi bố ơi!

Bố là tất cả

Bố ơi bố ơi!

Nhưng lúc bố mệt

Bố là bố thôi