Nhất Linh

Nhất Linh

(1906 - 1963)

Nhất Linh (1906 - 1963), tên thật là Nguyễn Trường Tam, là một nhà văn, nhà báo.

Tác phẩm